ایرنا/ مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد گفت: صید ماهی در قالب طرح مبارزه با گونه سوف در دریاچه سد مهاباد توسط اعضای این تعاونی آغاز شد.

جواد شاشانی، مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد بیان کرد: عملیات صیادی در دریاچه سد مهاباد پس از حدود ۶ ماه تعطیلی از اول مهر توسط اعضای تعاونی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال ۶۰ تا ۷۰ هزار تُن ماهی از این دریاچه صید شود، اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل رهاسازی گونه سوف که از سایر گونه‌های بومی تغذیه می‌کند، اکوسیستم دریاچه سد تغییر کرده بنابراین همزمان با صید ماهی در این سد، طرح مبارزه با گونه سوف نیز اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در تعاونی صید و صیادی مهاباد ۴۱ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم اشتغال دارند، ادامه داد: به دلیل رهاسازی نشدن بچه‌ماهی در داخل سد، میزان صید ماهی از سد مهاباد بسیار کاهش یافته و در طول سال به کمتر از ۵۰ تُن رسیده است در حالی که در سال‌های قبل ۲۵۰ تا ۳۰۰ تُن ماهی توسط اعضای تعاونی صید و صیادی مهاباد برداشت می‌شد.
مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد اضافه کرد: در دریاچه پشت سد مهاباد انواع ماهی‌های بومی و غیر بومی شامل زردماهی، سفید رودخانه‌ای، کپور، آمور، سیم‌برگ، سوف و فیتوفاک صید می‌شود.
شاشانی یادآور شد: در اواخر فروردین هر سال به دلیل شروع فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها عملیات صیادی متوقف می‌شود و اعضای این تعاونی در فصولی‌ که صید ماهی صورت نمی‌گیرد، کار محافظت از دریاچه سد و مقابله با صیادان غیر مجاز را بر عهده دارند.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today