ایسنا/ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان گفت: طبق بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شدە، بارش‌های پاییزه در استان کردستان بیش از حد نرمال خواهد بود. 

علی پناهی، معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی در بازە زمانی دهم مهر تا دهم دی مال سال ۱٤۰۲  بارش‌های پاییزی استان کردستان بیش از حد نرمال و بیشتر از حالت عادی پیش‌بینی شدە است.

وی عنوان کرد: دمای هوا در پاییز امسال خیلی خنک نیست و افزایش دما در حد نرمال و یا بیشتر از حد نرمال است.

پناهی در ادامە از افزایش ٤۰ درصدی بارش‌های زراعی در سال گذشتە خبر داد و گفت: میانگین بارندگی استان کردستان در سال زراعی گذشته (۱٤۰۲-۱٤۰۱) نسبت به سال قبل ٤۰ درصد افزایش داشته است.

بە گفتە این مقام مسئول، از یکم مهر ماە ۱٤۰۱ تا ۳۱ شهریور ۱٤۰۲ میانگین بارندگی‌های استان کردستان در سال زراعی گذشتە نسبت بە سال قبل آن ٤۰ درصد و نسبت بە دورە بلند مدت نیز ٥ درصد افزایش داشتە است.

وی در ادامە سخنان خود تصریح کرد: پیش‌بینی‌های فصلی، پیش‌بینی‌های احتمالی است و نمی‌توان پیش‌بینی صدرصدی در این زمینه صادر کرد.

پناهی اضافە کرد: برخلاف اخبار نادرست منتشر شدە در فضای مجازی کە پیش‌بینی بارش‌ها را بیش از ۷۰ درصد عنوان کردە و احتمال وقوع سیل را در پاییز امسال اعلام کردەاند، باید گفت کە این نوع اخبار هیچ منبع موثقی ندارند و کاملا نادرست هستند و نباید بە آن‌ها اطمینان کرد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان خاطرنشان کرد: برآورد می‌شود کە بە احتمال ٦۰ تا ۷۰ درصد، بارش‌ها در استان کردستان بیشتر از حد نرمال خواهد بود.

پناهی یادآور شد: گول بارش‌ها را نباید خورد زیرا کردستان با کمبود جدی آب مواجە است و افزایش بارش‌ها هم تاثیر چندانی بر حل این معضل نخواهد داشت و باید در مصرف آب هموارە صرفەجویی کرد.

وی بە مردم توصیە کرد کە بە اخبار نادرست حوزە هواشناسی در فضای مجازی اعتماد نکنند، زیرا این اخبار نادرست مبنی بر افزایش بیش‌از حد بارندگی‌ها این تفکر اشتباە را در ذهن مخاطب ایجاد خواهد کرد کە با افزایش بارندگی‌ها، مشکلی در حوزە تامین آب وجود نخواهد داشت، این در حالی است کە هرچقدر میزان بارندگی‌ها افزایش پیدا کند باز هم در استان با کمبود جدی آب مواجە خواهیم بود.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online