فارس/ رئیس اتاق بازرگانی زنجان از ادامه پیگیری برای برقراری پرواز از فرودگاه زنجان به تهران خبر داد و گفت: شأن زنجان به عنوان مرکز در برقراری این پروازها است.

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تاکید بر پیگیری برقراری پرواز بین زنجان و تهران اظهار کرد: این موضوع در جلسات متعدد مطرح و قول‌هایی هم داده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تاکید بر اینکه برای برقراری پرواز بین زنجان و تهران به یک شرکت اکتفا نخواهد شد، افزود: برای تحقق این مهم هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات پیگیری برای برقراری پرواز مد نظر ادامه می‌یابد، تصریح کرد: شأن زنجان به عنوان مرکز در برقراری این پروازها است.

یوسفی‌اصل با تاکید بر اینکه برقراری پرواز از فرودگاه زنجان به تهران مشکل مالی ندارد، ادامه داد: حمایت از برقراری این پرواز به روش‌های مختلف از جمله چارتر کردن در برنامه قرار دارد، تا بهانه از شرکت‌های هواپیمایی گرفته شود.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today