جوان آنلاین/ شهردار کرج در پی بازدیدهای مستمر از روند پیشرفت ایستگاه‌ شهید سلطانی (پل فردیس)، همچنین روند اجرایی روسازی مسیر و ریل گذاری مسیر ایستگاه آیت الله طالقانی به سمت میدان شهید سلطانی بازدید کرد. 

تکمیل و راه‌اندازی کامل قطار شهری کرج همچنان جزو دغدعه‌های اصلی مدیریت شهری این کلانشهر است. از همین رو بازدیدهای پیاپی، هماهنگ شده یا اغلب سرزده مسئول ارشد حوزه مدیریت شهری کرج از این پروژه پیوسته ادامه دارد.
یکی از این بازدیدها در آخرین روز هفته گذشته انجام گرفت تا روند تکمیل طرح را مورد توجه و بررسی قرار دهد.
تاکنون و از زمان حضور دوره ششم شورای شهر و مدیریت مهرداد کیانی در شهرداری، سه ایستگاه قطار شهری این کلانشهر تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.


 

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday