ایسنا/ مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: سال گذشته ۳۰ درصد عشایر و در ۶ ماهه امسال نیز ۲۰ درصد ترک دامداری کردند.

حاتم طهاس‌پور، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل اظهار کرد: سال گذشته ۳۰ درصد عشایر و در ۶ ماهه امسال نیز ۲۰ درصد ترک دامداری کردند.
وی ادامه داد: عدم وجود زیرساخت های کامل و همچنین عدم همراهی اعضای خانواده به ویژه فرزندان خانوارهای عشایری با این سبک زندگی جمعیت عشایری نیز با کاهش مواجه می باشد.
وی به کاهش جمعیت دام عشایر اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام وجود داشت که در ۶ ماهه امسال به یک میلیون و ۲۵۰ هزار رأس کاهش یافته است و حتی کاهش برخی گونه های دامی از جمله شتر باعث به هم ریختن اکوسیستم منطقه و وجود آسیب های مختلفی شده است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today