خاورستان/ موضوع انتقال دانشجویان فرهنگیان بیرجند به قاین و کمبود فضای آموزشی و خوابگاهی این دانشگاه،در شورای شهر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

طی هفته گذشته موضوع "انتقال تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند به قاین" یکی از مباحث اصلی مطرح شده در صحن شورای شهر بیرجند بود. این موضوع در جلسه روز شنبه این هفته مطرح و اعضای شورا درباره تبعات آن نظراتی را مطرح کردند و مقرر شد که جهت بررسی دقیق تر موضوع و با توجه به درخواستها و مطالبات مردمی، مسئولان مربوطه برای ارائه توضیحات به صحن شورا بیایند که روز گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر، حجت الاسلام اکبری مطلق سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی و سید علیرضا موسوی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این خصوص برگزار شد.
رئیس شورای شهر بیرجند در ابتدای این جلسه ضمن تبریک مهرماه و آغاز بازگشایی مداری و همچنین تبریک هفته وحدت به طرح موضوع پرداخت.
حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد اظهار داشت: در جلسه گذشته، اعضای شورای شهر نظراتشان را در مورد شائبه ایجاد شده در خصوص انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند به قاین، مسائل و تبعات آن ارائه کردند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان بیرجند 1300 دانشجو دارد که 500 دانشجو را به قاین منتقل کرده اما باز هم مشکل کمبود فضا دارد، اظهارکرد: در شرایط کمبود فضای خوابگاهی، دانشگاه فرهنگیان راحت ترین راه را انتخاب و با انتقال 500 دانشجو به این شهر، تقاضا کرده که در قاین هم ردیفی به عنوان شعبه دانشگاه تعریف شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با بیان اینکه به نظر می رسد که این تعریف مورد قبول شورای شهر و طبیعتا مردم بیرجند نیست، تصریح کرد: این اقدام باید در زمانی انجام شود که خود دانشگاه فرهنگیان بیرجند به سطح قابل قبولی از نظر نیروی انسانی، امکانات و فضای آموزشی قرار بگیرد و وقتی که خودش مقتدر شد، سپس شعبه های دیگری را در شهرهای دیگر استان ایجاد کند.
یکی از اعضای شورا در این جلسه اظهار داشت: انتقال دانشجویان به قاین، از نظر امکانات، فضا، اساتید، کیفیت آموزشی و تبعات جاده ای مورد بحث است. همچنین بر اساس اعلام آموزش و پرورش، این اداره کل در قاین هم کمبود فضای آموزشی دارد و به دلیل تحت فشار بودن، مرکز عقیله قاین را به دانشگاه فرهنگیان واگذار کرده است.
عضو دیگر شورا در این خصوص یادآور شد: هدف شورا از برگزاری جلسه این بود که به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، پیگیری نموده و دستگاه های اجرایی را ملزم کند تا فضاهای مازاد و یا مورد استفاده کم اهمیت را در اختیار دانشگاه فرهنگیان بگذارند و همچنین پیگیری های دیگری برای تسریع در تخصیص اعتبارات دانشگاه فرهنگیان برای ساخت فضای آموزشی و خوابگاهی انجام دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند افزود: در این جلسه مقرر شد تا شورای شهر بیرجند با همراهی سازمان های دیگر در خصوص تامین خوابگاه مورد نیاز اقدام کند، که در صورت تامین فضا دانشگاه فرهنگیان هم دانشجویان بیرجند که قاین منقل شده اند را به بیرجند برگرداند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today