مهر/ خودروی یکی از معلمان دبیرستان شهریار به صف صبحگاهی دانش آموزان برخورد کرد و چهار نفر به بیمارستان اعزام شده اند.

صبح شنبه یکی از معلمان دبیرستانی در شهرستان شهریار با خودرو به صف مراسم صبحگاهی دانش آموزان وارد شده است.
بر اساس این گزارش بر اثر این برخورد چهار نفر از دانش آموزان مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.
گفتنی دانش آموزان مصدوم همچنان در حال مداوا هستند.
برخی شاهدان حاضر در صحنه علت وقوع این حادثه را عدم توانایی خانم معلم در کنترل خودروی (اتوماتیک) شاسی بلند که گفته می‌شود متعلق به همسر او بوده است عنوان کرده‌اند.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran