باشگاه خبرنگاران/ مدیر معاونت تاکسیرانی سازمان شهرداری همدان گفت: امسال ۲ هزار سرویس مدرسه در همدان ساماندهی می‌شود.

محمود حضرتی، مدیر معاونت تاکسیرانی سازمان شهرداری همدان با بیان اینکه کرایه‌های سرویس‌های مدارس بر اساس نرخنامه مصوب شورای اسلامی شهر همدان است گفت: آموزش و پرورش متولی نظارت بر قرارداد‌های رانندگان با مدارس و والدین است و باید این موضوع مورد توجه این نهاد باشد.

او گفت: اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید با شرکت‌های سرویس مدارس قرارداد منعقد کنند و ابتدا نظارت‌ها از سوی آن‌ها باشد و بعد ما نیز به وظیفه خود عمل کنیم.

مدیر معاونت تاکسیرانی سازمان شهرداری همدان گفت: ابتدا ۱۸ اکیپ بازرسی را برای سرویس مدارس فعال کردیم و از روز دوشنبه نیز ۵ اکیپ دیگر اضافه شده و اکنون ۲۳ اکیپ بر عملکرد سرویس‌های مدارس در سطح شهر نظارت دارند.

او گفت: مدیران مدارس و اولیا می‌توانند از طریق سامانه سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری و یا سامانه سپند «سامانه پایش حمل و نقل دانش‌آموزی» هر گونه انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارند و بتوانیم از نظرات آن‌ها استفاده کنیم اقدامات به موقع و سریع داشته باشیم.مدیر معاونت تاکسیرانی سازمان شهرداری همدان در ادامه با بیان اینکه کمبودی در حوزه سرویس مدارس وجود ندارد گفت: تا پایان سال گذشته ۸۵۶ دستگاه تاکسی در حوزه سرویس مدارس ساماندهی شده بود در حالی که امسال پرونده ۶۴۵ نفر به آموزش و پرورش معرفی شده و برخی پرونده‌ها نیز نواقصی دارند که در حال تکمیل است.

حضرتی با تاکید به اینکه تقریبا ۸۰۰ خودرو تا امروز ساماندهی شدند افزود: قطعا امسال بیش از ۲ هزار سرویس مدرسه در همدان ساماندهی می‌شوند و کار در این زمینه همچنان ادامه دارد.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today