فارس/ مدیر مدرسه علمیه رازوجرگلان گفت: شیوه استکبار جهانی تغییراتی داشته است و با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و مجازی بر این نظر هستند که در بین مذاهب و امت اسلامی اختلاف و شکاف ایجاد کنند.

گلدی آخوند کمالی، مدیر مدرسه علمیه خادمیه امانلی رازوجرگلان اظهار کرد: دشمنان اسلام درصدد آن هستند که ام‌القرای جهان اسلام را به مرحله ضعف و نابودی بکشانند و با فشارهای مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی کشورمان را به زانو در آورند.

وی گفت: اما به فضل الهی؛ جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام با رهبری مقام معظم رهبری تاکنون توانسته نقش مهمی را در وحدت و تقریب مذاهب اسلامی ایفا نماید.

مدیر مدرسه علمیه خادمیه امانلی رازوجرگلان افزود: باید به این مهم هم توجه داشته باشیم که اکنون شیوه استکبار جهانی تغییراتی داشته است که با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و مجازی و القای آن به امت اسلامی بر این نظر هستند که در بین مذاهب و امت اسلامی اختلاف و شکاف ایجاد کنند.

آخوند کمالی تصریح کرد: طبیعتا ضعف و سستی موجب جرات، جسارت و تحقیر از سوی دشمنان بر علیه اسلام خواهد شد، از این رو امت اسلامی باید وحدت و تقریب را نقطه مقابل تمام فشارهای دشمنان قرار داده تا به سلامت خارج شوند. 

وی ادامه داد: جای بسی خرسندی و شادمانی برای مسلمین است که می‌بینیم اسلام و مسلمان در جهان به حرمت و جایگاه عظیمی دست‌یافته است و برای همین دشمنان دست ‌به‌کار شده‌اند تا جلوی گسترش اسلام را در جهان بگیرند.

این عالم اهل تسنن تصریح کرد: به همین دلیل باید به این مهم و مقوله وحدت توجه بیشتری کرده و در اولویت قرار دهیم.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today