فارس/ رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده کثیرالشاکی بهمئی هفده هزار نفر شاکی دارد و ۹۰ میلیارد تومان از مطالبات پرونده پرداخت شد.

محبوب افراسیاب، رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سهام بورسی متعلق به متهم پرونده، یک نوبت در آگهی فروش قرار گرفت و در مدت یک ماه آگهی، هیچ تقاضای خریدی واصل نشد و در حال حاضر برای نوبت دوم آگهی خواهد شد و در صورت فروش و نقد شدن سهام، به حساب مالباختگان واریز می‌شود.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های شبانه روزی دادسرای مرکز استان در خصوص پرونده صندوق بهمئی و در یک اقدام جهادی و بی نظیر در پرونده‌های مشابه، ظرف مدت سه ماه در مرحله اول، بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان به حساب شکات واریز شد.

افراسیاب تصریح کرد: این واریزی بدون طرح شکایت، پرداخت هزینه و حضور شکات در دادسرا انجام شد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today