فارس/ مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از افزایش 20.5 درصدی بارندگی ها در سال آبی جدید نسبت به سال آبی سال گذشته در این استان خبر داد.

محمد علی امیربیگی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد اظهار کرد: مقدار بارندگی در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۲۰.۵ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود:‌ این در شرایطی است که متوسط بارندگی کشور در این سال آبی ۲۱۲.۹ میلیمتر، در سال آبی گذشته ۲۰۳.۹ و در متوسط دوره آماری ۲۴۸.۳ میلیمتر بوده است که مقدار بارندگی نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری ۱۴ درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان این‌که سال آبی مورد بحث از اول مهر ۱۴۰۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ است، گفت: بارندگی استان یزد در سال آبی مذکور ۱۰۴.۶ میلیمتر بوده و میزان بارندگی در سال آبی گذشته ۸۶.۸ و در متوسط دوره آماری ۹۴.۷ میلیمتر می‌باشد.

امیربیگی با اشاره به این‌که میزان بارش در سال آبی امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: شهرستان تفت بیشترین و شهرستان بافق کمترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین میزان بارندگی طی این سال آبی نسبت به میانگین دوره آماری در تمام شهرستان‌های استان به استثناء شهرستان‌های مهریز و بافق افزایش داشته و بیشترین افزایش بارندگی نسبت به متوسط دوره آماری مربوط به شهرستان‌های ابرکوه و اردکان است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت بارندگی استان در فصل های مختلف نشان می‌دهد در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ بارندگی زمستان و بهار نسبت به بارش متوسط درازمدت به ترتیب حدود ۴۹ درصد افزایش و ۳۳ درصد کاهش داشته است که بیانگر تغییرات شدید بارندگی طی فصول مختلف طی این سال آبی می‌باشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد اذعان کرد: متوسط بارندگی استان یزد براساس آمار ۳۷ ساله منتهی به سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ حدود ۹۴.۷ میلیمتر بوده که به دلیل تداوم و شدت دوره های خشکسالی در ۲۰ سال اخیر به ۸۶.۲ میلیمترکاهش یافته است.

امیربیگی با بیان این‌که وضعیت بارندگی استان در سال های گذشته بیانگر تداوم دوره خشکسالی بوده، گفت:  در بعضی از سالها که بارندگی بیش از میانگین سالانه به وقوع پیوسته به دلیل خشکسالی سالهای قبل تغییرمحسوسی در برون رفت از خشکسالی ایجاد نشده است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today