فارس/ تخریب مزارع آلوده به آب فاضلاب در شیراز.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online