باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخیره گروه خونی B منفی در اصفهان دو روز است.

کیان دهراب‌پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی اظهار کرد: با توجه به اینکه شاهد کمبود میزان ذخیره گروه خونی B منفی هستیم و میزان ذخیره این گروه خونی برابر با دو روز است، شهروندان نسبت به اهدای خون اهتمام ورزند و مانند همیشه یاری‌کننده بیماران و نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی باشند.
دهراب‌پور درباره میزان ذخیره خون استان اصفهان  افزود: میزان ذخیره خون استان اصفهان در حال حاضر برابر با ۲۵۳۲ واحد معادل ۶.۶ روز است.
او گفت: ذخیره خون شهرستان اصفهان نیز برابر با ۱۷۴۹ معادل ۵.۵ روز است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان  با اشا ره به نیاز همیشگی به خون و فرآورده‌های خونی گفت: افراد اقدام به اهدای خون را با توجه به نیاز مستمر بیماران در دستور کار خود قرار دهند و به منظور اهدای خون و نجات بیماران به مراکز اهدای خون استان اصفهان مراجعه کنند.
دهراب‌پور با اشاره به توزیع ۹۵ درصدی فرآورده‌های خونی در سال گذشته، ادامه داد: میزان ضایعات این اداره در سال گذشته برابر با ۲.۶ درصد بوده و به این معنی است که بهترین استفاده از فرآورده‌های درخواستی بیمارستان‌ها صورت گرفته و میزان ضایعات استان اصفهان به نسبت میانگین کشوری، پایین است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today