ایرنا/ مادر باردار تبریزی به علت ترافیک سنگین به بیمارستان نرسید و مجبور شد با همکاری نیروهای بیمارستان شفا داخل خودرو در خیابان امام خمینی این شهر وضع حمل کند.

مادر باردار در داخل خودروی شخصی و در حالت اورژانسی بود که مامای بیمارستان شفا به کمک مهمانداران و با پوشاندن اطراف ماشین، حریم خصوصی بیمار را حفظ کرده و زایمان توسط این ماما و همراهی دیگر مامای بخش زایمان بیمارستان و مهمانداران انجام شد.
پدر خانواده با بیان اینکه حال همسر و پسرش خوب است، بیان کرد: در حال کار کردن در باغ بودم که موبایلم زنگ خورد، صدای نگران مادرم از آن طرف خط می آمد که خودت را سریع برسان درد همسرت شروع شده و بچه دارد می آید.
وی افزود: نمی دانم چطور ترافیک های طولانی را رد کردم، به بیمارستان شفا که رسیدم به یک خانمی گفتم به دادم برسید، همسرم حالش خوب نیست. خیلی طول نکشید که چند نفر خودشان را به ماشینم رساندند و پتوها را روی ماشین انداختند و دیگر چیزی ندیدم. چند دقیقه بعد صدای گریه پسرم در فضا پیچید و آرامشی یافتم توصیف ناپذیر، حال هر دوتایشان خوب است. خدایا شکرت. اسمش را محمد می گذاریم.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today