فارس/ ناظر گمرکات استان هرمزگان از کشف ۶۷ کیلوگرم مواد مخدر شیشه از محموله صادراتی گچ خبر داد.

حسین سعیدی، ناظر گمرکات استان هرمزگان از کشف محموله مواد مخدر از نوع شیشه خبر داد و بیان کرد: با هوشیاری همکاران ما در گمرک شهید رجایی مقدار ۶۷ کیلو و ۹۴۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه که درون کیسه‌های گچ و داخل کانتینر جاسازی شده بود، کشف شد.
سعیدی با بیان جزئیاتی از کشف این محموله مواد مخدر اظهار کرد: مأموران گمرک شهید رجایی با ظنّ جاسازی مواد مخدر در یک کانتینر و با بررسی دقیق از کیسه‌های حاوی گچ، موفق به کشف ۶۷ کیلوگرم مواد مخدر شدند.
وی با اشاره به اینکه گمرکات استان هرمزگان به‌ویژه گمرک شهید رجایی، از گمرکات موفق کشور در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کشف آن به شمار می‌روند، افزود: هوش و ذکاوت، دقت و تجربه بالای مرزبانان اقتصادی این استان در انجام تشریفات گمرکی موجب شده تا سوداگران مرگ و سودجویان نتوانند به اهداف شوم و پلید خود دست یابند.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today