باشگاه خبرنگاران/ دبير انجمن حمايت از برنج ايران تصريح کرد : افزايش بيش از 60 درصدي قيمت برنج با کيفيت و اختلاط آن با برنج هاي بي کيفيت ؛ دو ظلم بزرگ درحق توليد کنندگان و مصرف کنندگان است که در دو سال اخير بارها تکرار کرديم و هشدار داديم. جميل عليزاده شايق در گفتگو با راديو اقتصاد گفت:‌ وقتي برنج از دسترس توليدکننده خارج مي شود و افزايش کلان قيمتي تا بيش از 7 هزار تومان در هر کيلوگرم پيدا مي کند که نصيب دلال ها مي شود و فاجعه اي براي شاليکاران است. وي تصريح کرد: حدود 2 سال است که در اين باره بارها هشدار داده ايم اما همچنان توليد کنندگان ومصرف کنندگان زيان مي بينند و متاسفانه حتي در برخي فروشگاه هاي زنجيره اي تهران و کلانشهرها نيز اين مشکل ديده مي شود. شايق ، فعاليت وانت بارها در حاشيه شهرها را نيز در تشديد بحران کيفيت برنج و عرضه برنج هاي غير کيفي به جاي برنج هاي صاحب نشان محلي موثر دانست. وي افزود: خودکفايي در توليد برنج را به دليل نياز بالاي مصرف آب اقتصادي نمي دانم اما با توسعه توليد و مصرف ساماندهي شده مي توان حداکثر نياز کشور را در داخل تامين کرد و بايد کارخانه هاي شاليکوبي به عنوان شبکه بازرگاني هم فعال شود تا اقتصاد برنج به نفع توليد توسعه يابد. شايق همچنين گفته است : توليد برنج امسال به دو ميليون و سيصد هزار تن مي رسد و حدود 25 نوع برنج بر محصول داريم و بايد از توليد حمايت و واردات را ساماندهي کنيم. 630 هزار هکتار در کشور شاليزار داريم که 520 هزار هکتار سطح کشت مطمئن و 110 هزار هکتار هم غيرمطمئن است. شاليزارهاي غير مطمئن در شرايط خشکسالي محصول نمي دهد براي اينکه برنج يک کشاورزي پر آب است و بايد هميشه غرقاب شود. عمده محصول اين برنج در استان هاي مازندران و گيلان و بخشي هم در استان گلستان توليد مي شود اما استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي و خراسان شمالي، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي، لرستان، ايلام، سيستان وبلوچستان هم برنج کاري دارند امااندک است و به مصرف خود کشاورزان مي رسد. در اردبيل، کردستان و کرمانشاه هم برنج کاشت مي شود.