تسنيم/ اعلام آمارهاي متفاوت از ميزان تسهيلات پرداختي به بخش توليد باعث شده تا اين موضوع فردا در کميسيون صنايع مجلس بررسي و وزير صنعت به ارائه توضيحاتي در اين رابطه بپردازد. دولت امسال براي ايجاد رونق در بخش توليد ارائه تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني را در دستور کار خود قرار داد اما سختگيري سيستم بانکي و اولويت بندي واحدهاي حائز شرايط باعث شد تا توليدگان زيادي نتوانند نسبت به دريافت اين تسهيلات اقدام کنند. از طرف ديگر وزارت صنعت هم هر روز آمارهاي متعددي از تعداد واحدهاي توليدي مطرح مي‌کند اين موضوع باعث انتقادات توليدکنندگان در استان‌هاي مختلف شد چراکه به اعتقاد آنها اين آمار درست نبوده و اين تعداد واحد توليدي وامي دريافت نکرده‌اند. اخيراً دولت در شرايطي که آمارهاي اعلامي وزارت صنعت با انتقادات جدي روبه رو است با انتشار جزئيات پرداخت تسهيلات بانکي به فعالان بخش توليد در صدد رفع اين ابهامات بر آمده است اين در حالي است که وزارت صنعت همچنان سکوت کرده و حاضر به انتشار اسامي واحدهاي توليدي که موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند نيست که اين امر خود شبهات مربوط به صحت آمار دولت را بيشتر مي‌کند. براساس آمار جديد دولت تا نيمه مهرماه 8294 ميليارد تومان به 10902 واحد توليدي از محل تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني پرداخت شده است. البته ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز روز گذشته در جديدترين آمار اعلام کرد که بيش از 9 هزار ميليارد تومان به 12 هزار واحد توليدي پرداخت شده است. اعلام آمارهاي متفاوت از ميزان تسهيلات پرداختي به بخش توليد باعث شده تا اين موضوع فردا در کميسيون صنايع مجلس بررسي و وزير صنعت به ارائه توضيحاتي در اين رابطه بپردازد. فولادگر در همين ارتباط به خبرنگار تسنيم مي‌گويد: هنوز دولت آماري از ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در قالب منابع 16 هزار ميلياردي به مجلس ارائه نکرده است. وي افزود: به نظر مي‌رسد بخشي از آمار اعلامي از سوي دولت در مورد تسهيلات پرداختي استمهال و تمديد وام‌هاي گذشته توليدکنندگان باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد