تسنيم/ در واکنش به اعلام برخي توليدکنندگانِ در حال ورشکستگي و تعطيلي که گفته اند، يک ريال وام از دولت نگرفتند، وزارت صنعت گزارش کلي بدون ذکر نام واحدهاي توليدي، از تعداد و ميزان پرداخت وام به توليدکنندگان منتشر کرد. وزارت صنعت پس از تأخير بسيار، آماري از جزئيات تسهيلات 16 هزار ميلياردي پرداختي به واحدهاي توليدي را تا 11 مهرماه سال جاري اعلام کرد. مطابق اين آمار اصفهان از ميان استان‌هاي کشور با 4 هزار و 639 بيشترين حجم ثبت نامي را به خود اختصاص داده است.که از ميان اين تعداد ثبت‌نامي‌ها هزار و 927 واحد به بانک معرفي و در نهايت 993 واحد توانسته‌اند تسهيلاتي به ارزش 8 ميليارد و380ميليون ريال را دريافت کنند. کمترين ميزان ثبت نامي هم متعلق به استان بوشهر با 337 واحد توليدي است که از ميان آنها 258 واحد به بانک معرفي و در آخر138 واحد موفق به دريافت تسهيلات به ارزش 798 ميليون ريال شده‌اند. مطابق آمار اعلامي وزارت صنعت تا 11 مهرماه 57 هزارو 312 واحد توليدي در استان‌هاي مختلف کشور براي دريافت تسهيلات ثبت نام کرده‌اند که از ميان آنها 30 هزار و 187 واحد به بانک‌ها معرفي و در نهايت 10 هزار و512 واحد توانستند تسهيلاتي به ارزش 79 ميليارد و 974 ميليون ريال را دريافت کنند. بر اساس اين آمار، از مجموع 10512 واحدي که طبق اعلام وزارت صنعت موفق به دريافت تسهيلات شدند، 5561 واحد مستقيم از بانک وام گرفتند و 4951 واحد هم از محل تسهيلات 16 هزار ميلياردي وام دريافت کردند که مجموع تسهيلات پرداختي از اين محل 3826 ميليارد تومان است، يعني بيش از 12 هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات هنوز باقي مانده است. در حالي اين آمارها آنهم با تأخير بسيار از سوي وزارت صنعت اعلام شده که دولت در روزهاي پاياني مهرماه جزئياتي از تعداد واحدهاي توليدي هر استان که موفق به دريافت تسهيلات 16 هزار ميلياردي شده بودند را اعلام کرد که براساس اين آمار تا 13 مهرماه 57 هزارو 306 واحد توليدي کشور براي دريافت تسهيلات ثبت نام کرده‌اند که از ميان آنها 30 هزار و 403 واحد به بانک ها معرفي و در نهايت 10 هزار و 902 واحد تسهيلات گرفتند يعني 46 هزار واحد هنوز در صف وام هستند. نکته قابل تأمل اين آمار تفاوت ثبت نامي‌ها است به روايت وزارت صنعت تعداد کل ثبت نامي تا 11 مهرماه 57 هزار و 312 واحد است اما براساس آمار دولت تا 13 مهرماه 57 هزار و 306 واحد ثبت نام کرده‌اند. البته ارائه آمارهاي مختلف از سوي دولت و وزارت صنعت در مورد ميزان تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي در حالي اعلام مي‌شود که بسياري از واحدها از حذف خود براي دريافت تسهيلات سخن گفته و برخي ديگر از عدم دريافت تسهيلات با وجود درخواست‌هاي متعدد صحبت مي‌کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد