تسنيم/ بر اساس آمار تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي در راستاي اقتصادي مقاومتي و بازسازي و نوسازي، از ۵۲ واحد توليدي که براي دريافت تسهيلات به بانک معرفي شده اند، هيچ يک موفق به دريافت تسهيلات نشده‌اند . در جديدترين آمار تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي در راستاي اقتصادي مقاومتي و بازسازي و نوسازي تا 30 مرداد امسال در مجموع 1989 واحد توليدي متقاضي دريافت تسهيلات بوده اند که 52 واحد به بانک معرفي شده اند اما هنوز هيچ يک موفق به دريافت تسهيلات نشده‌اند. جزئيات پرداخت تسهيلات تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي در راستاي اقتصادي مقاومتي به شرح جداول در تصوير 2 و 3 است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد