میزان/ برای خرید هر کیلو فیله مرغ در میادین تره بار باید ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان هزینه پرداخت کرد.

برای خرید اجزای مرغ در میادین تره بار باید از کیلویی ۱۶ هزار تومان تا بیش از ۲۸ هزار تومان هزینه پرداخت کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید