تسنيم/ با اعلام بانک مرکزي، سقف صدور کارت هديه از ۵۰۰ هزار تومان به ۲ ميليون تومان افزايش يافته است. در پي شيوع ويروس کرونا، بانک مرکزي تصميماتي از جمله افزايش سقف کارت به کارت به 10 ميليون تومان و افزايش سقف برداشت نقدي از دستگاه هاي خودپرداز به 500 هزار تومان را اجرايي کرد. همچنين بانک مرکزي به منظور کاهش استفاده از اسکناس، از افزايش سقف صدور کارت هديه از 500 هزار تومان به 2 ميليون تومان خبر داده است. گفتني است، باوجود اعلام رسمي بانک مرکزي، برخي بانکها خودسرانه يا سقف کارت به کارت را تغيير ندادند و يا در صورت تغيير دوباره به حالت قبل برگردانده اند؛ اين موضوع واکنش همتي رئيس کل بانک مرکزي را نيز به همراه داشته است. همتي اعلام کرده است بانک هايي که سقف جابه جايي کارت را کاهش دادند، اشتباه کردند و از نظر ما همان سقف 10 ميليون توماني براي کارت به کارت باقي است. البته همانطور که در بالا هم اشاره شد، برخي از بانک ها تمايلي به افزايش سقف کارت به کارت نشان ندادند و همان سقف 3 ميليون توماني را اعمال کرده اند. ولي سياست ديگري که بانک مرکزي به منظور کاهش مراودات بانکي و حضور به شعب پيش گرفته، افزايش سقف برداشت نقدي از خودپردازهاست که در اين مورد نيز برخي بانک ها به تصميم بانک مرکزي عمل کرده و برخي ديگر بي تفاوت بوده اند. با اين حال البته بانک مرکزي رسماً اعلام کرده که سقف برداشت نقدي از دستگاه هاي خودپرداز 500 هزار تومان است و تا اطلاع ثانوي تغيير نخواهد کرد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد