مهر/ رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ارايه گزارش عملکرد خزانه در سال گذشته به هيات دولت، اعلام کرد: نرخ بيکاري به ۱۰ درصد رسيد. محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان و برنامه کشور در پخش زنده صفحه اينستاگرام خود، بيان داشت: ترکيب منابع ما ۵۰ درصد درآمدها، ۱۲ درصد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و همچنين ۳۸ درصد از واگذاري دارايي‌هاي مالي که عمدتاً از فروش سهام دولت است. به اين ترتيب سهم ماليات‌هاي در منابع عمومي افزايش و سهم نفت در منابع عمومي به دليل تحريم‌ها کاهش پيدا کرده است. وي افزود: مصارف ما در سال ۹۸ بالغ بر ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بود که ۳۲۱ هزار ميليارد تومان آن براي هزينه‌هايي مانند حقوق و دستمزد و ساير خرج شد، مبلغ ۶۰ هزار ميليارد تومان براي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۴۱ هزار ميليارد تومان هم براي تملک دارايي‌هاي مالي استفاده شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: سياست‌هايي که براي هزينه کرد اين ۴۴۱ هزار ميليارد تومان در پيش گرفته ايم و در سال ۹۸ انجام داديم. اين بود که تا آنجايي که مي‌توانيم قدرت خريد کارکنان و مردم را حفط کنيم، در شرايطي که ۲۲ درصد هزينه‌هاي ما افزايش پيدا کرد ۳۵ درصد حقوق و بازنشستگان ۳۲ درصد افزايش پيدا کرد و ما ساير هزينه‌هاي را به نفع مردم کاهش داديم. در اين راستا بود که با افزايش ۲۰ درصدي حقوق و در اسفند افزايش ۵۰ درصدي براي متناسب سازي حقوق مطابق با فصل دهم بودجه، به افزايش قدرت خريد کارکنان پرداختيم. نوبخت افزود: ۵ هزار ميليارد تومان هم علاوه بر ۲۰ درصد افزايش حقوق بين بازنشستگان توزيع شد تا توازن حقوق‌ها رخ دهد؛ چون بازنشستگان نمي‌توانند از ۵۰ درصد افزايش حقوق در پايان سال استفاده کننند، در سال ۹۹ رقم ۵ هزار ميليارد را به ۱۰ هزار ميليارد تومان تزريق بين آنها افزايش داديم. وي ادامه داد: علاوه بر همه اين موارد در سال گذشته سه پرداخت يارانه‌اي داشتيم که ۱۰ يارانه معيشتي به ۶۰ ميليون و در ۲۰ يارانه نقدي به ۷۸ ميليون و نهايتاً در پايان اسفند ماه پرداخت يارانه حمايتي به ۳ ميليون نفر بود. نوبخت افزود: سياست ما در طرح‌هاي عمراني اين بود که منابع به طرح‌هاي ناتمامي اختصاص داديم که بتواند در سال ۹۸ افتتاح شوند به همين جهت پارسال ۷۰ کيلومتر آزاد راه، ۷۳۰ کيلومتر بزرگراه و ۲۷۶ کيلومتر راه آهن افتتاح و يک هزار کيلومتر راه روستايي آسفالت شد. وي ادامه داد: در بخش نيروگاه‌ها ۱۴ سد بزرگ را افتتاح کرديم و ۱۶ نيروگاه‌هاي حرارتي و سيکل ترکيبي را به بهره برداري رسانديم. ۳ هزار و ۸۰۰ تحت درماني توانستيم در بخش بهداشت و درمان تجويل دهيم چيزي حدود ۲۵۰ تخت ديگر در دست افتتاح بوده و درسال ۹۹ در ماه‌هاي نخست افتتاح مي‌کنيم. به گفته نوبخت سال گذشته يکي ديگر از اهدافمان اين بود که به دنبال مهار تورم بوديم به همين جهت تورم ۴ درصد فروردين به ۱.۵ درصد تقليل پيدا کرد. تورم نفطه‌اي از ۵۱ به ۲۲ درصد و تورم ساليانه هم از ۴۲.۷ به ۳۴.۸ درصد رسيد. وي اضافه کرد: براي دو هدف ديگر از جمله افزايش اشتغال و کاهش بيکاري اقداماتي انجام شد که منجر شد در پاييز سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه ،۴۷۰ هزار نفر به جمعيت شاغل افزوده و ۳۲۰ هزار نفر از بيکاران کاسته و نرخ بيکاري به ۱۰.۶ برسد. در ارتباط با مسئله بهبود روند رشد اقتصاد هر چند رشد اقتصادي مطلوب نبود، ولي اين نرخ با نفت در سه ماهه اول و دوم منفي ۱۰ درصد بود که در سه ماهه سوم و چهارم سال به منفي ۱.۸ درصد رسيد. رشد اقتصاد بدون نفت که منفي يک بود به مثبت ۰.۸ رسيد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد