ايسنا/ يک کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه معاملات و ساخت و ساز ها تقريبا متوقف شده است، گفت: بازار مسکن به تحولات و پديده‌ها دير واکنش نشان مي‌دهد و اثرات ويروس کرونا در آينده مشخص مي‌شود. مهدي سلطان محمدي اظهار کرد: رشد تصاعدي ويروس کرونا در سطح جهاني پيش‌بيني وضعيت بازارها را بسيار دشوار کرده است. به طور مثال، يکي از موضوعاتي که ترامپ به عنوان دست آورد دوره رياست جمهوري خود به آن افتخار مي‌کرد، رشد حدود ۵۰ درصدي شاخص‌هاي بازار سهام بود اما مي بينيم که در چند روز گذشته تمام آن رشد به يکباره از بين رفت و ميزان شاخص‌ها حتي به کمتر از قبل رسيد. وي افزود: هر روز وضعيت دارد تغيير مي‌کند به طوري که نه تنها نمي‌دانيم سال آينده چه مي‌شود بلکه حتي هيچ تصوري از هفته آينده نداريم. طبيعتاً وقتي با پديده نسبتا غير قابل کنترلي روبرو هستيم تبعات آن هم در همه عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي غير قابل پيش بيني خواهد بود. اين کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ماهيت ديرپذيري بازار مسکن گفت: بعضي بازارها مثل بازار سهام بلافاصله نسبت به تغييرات محيطي واکنش نشان مي‌دهند. اما برخي ديگر مثل بازار مسکن لخت تر هستند و واکنش آنها ديرتر خواهد بود و نمي‌توان در مقياس‌هاي روزانه، هفتگي و حتي ماهيانه آن را مورد ارزيابي قرار داد. تغييرات معنادار بازار مسکن حداقل در بازه‌هاي زماني سه ماهه خود را نشان مي‌دهد. سلطان محمدي تاکيد کرد: اثرات کرونا بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي گسترده و ماندگار خواهد بود و نمي‌توانيم اين تصور را داشته باشيم که در آينده نزديک اوضاع به روال عادي گذشته باز مي‌گردد. البته احتمالاً اين ويروس مثل همه اپيدمي‌ها تا حدودي کنترل خواهد شد ولي پيامدهاي آن ديرپا خواهد بود. وي با بيان اينکه تحليل وضعيت بازار مسکن به ابعاد تاثيرگذاري بيماري کرونا بستگي دارد، گفت: وضعيت بازار در اسفند ماه نمي‌تواند به طور کامل منعکس کننده اثرات اين بحران در بازار مسکن باشد. اين که عنوان مي‌شود معاملات مسکن در اسفند ۲۴ درصد نسبت به بهمن کاهش يافته نمي‌تواند به اين مفهوم باشد که خريد و فروش‌ها افت چنداني نداشته است؛ زيرا قراردادهايي که طي يک ماه در بازار مسکن منعقد مي‌شود معمولاً حاصل جستجوها و توافقات هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته است. اين کارشناس بازار مسکن، تحولات قيمتي در يک ماه را نيز گوياي وضعيت فعلي بازار مسکن ندانست و گفت: بر اين اساس افزايش يا کاهش قيمت مسکن در اسفند ماه نمي‌تواند ملاک ارزيابي يا پيش بيني از وضعيت آينده باشد؛ چرا که ابعاد بحران در اواخر اسفند براي عموم مردم آشکار شد. وي با بيان اينکه ساخت و سازها نيز به خصوص از نيمه دوم اسفند ماه به طور چشمگيري کاهش پيدا کرده است، گفت: بسياري از سازندگان نيز با توجه به وضعيت ابهام آلود معاملات و به منظور اجتناب از گسترش بيماري در بين کارگران، سطح فعاليت در پروژه‌هاي خود را کاهش داده و يا آنها را به طور کامل متوقف کرده‌اند. سلطان محمدي تصريح کرد: پيش بيني‌ها از بازارهاي مختلف معمولا بر اساس روال خطي يا تجارب قبلي بوده اما وقتي با پديده‌اي نمايي و غير خطي روبرو هستيم، پيش بيني‌هاي شهودي و محاسباتي که بر اساس روندهاي قبلي انجام مي‌شود به هم ميريزد. بنابراين نمي‌توانيم بگوييم تغييرات يک هفته آتي مشابه و در ادامه همان تغييرات يک هفته قبل يا مطابق روندهاي گذشته خواهد بود. وي با بيان اينکه تبعات اقتصادي اين بيماري بسيار وسيع و گسترده خواهد بود، گفت: گفته مي‌شود که ممکن است بيکاري در آمريکا به حدود ۳۰ درصد برسد. سقوط بازارهاي مالي، سقوط قيمت نفت و بسياري از مواد خام که از هم اکنون اتفاق افتاده نشان مي‌دهد ما احتمالاً با شرايطي متفاوت مواجه خواهيم بود. بنابراين بايد تا چند روز آينده صبر کنيم ببينيم کشورها تا چه اندازه در مبارزه با ويروس کرونا موفق مي‌شوند تا بتوانيم تحليل واقع بينانه‌تري از همه بازارها از جمله بازار مسکن ارائه دهيم.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد