ايرنا/ مدير برنامه‌ريزي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به کاهش ۳۳ درصدي مصرف بنزين در هشت روز اول سال ۹۹ گفت: مصرف بنزين در اسفند ماه ۶۵.۸ ميليون ليتر بود که اين رقم در فروردين ماه به ۴۹.۳ ميليون ليتر کاهش پيدا کرده است. شهرام رضايي امروز (شنبه) در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه گسترش ويروس کرونا مصرف بنزين را در اسفند سال گذشته و هشت روز ابتداي سال کاهش داده است، ادامه داد: به طور ميانگين در اسفند ماه روزانه ۶۵.۸ ميليون لينر بنزين مصرف شد، اما با شيوع بيشتر کرونا مصرف در روزهاي ابتدايي سال جاري نيز با کاهش همراه بود و به ۴۹.۳ ميليون ليتر رسيد که نشان دهنده کاهش ۱۵ ميليون ليتري در روز است. وي افزود: اين رقم مي تواند تا پايان ماه نيز نوسان داشته باشد. به گفته رضايي اگر فاصله گذاري اجتماعي به معناي کاهش تردد باشد، بايد انتظار کاهش بيشتر مصرف را داشته باشيم. وي تاکيد کرد: بر اساس تصميم ستاد مبارزه با کرونا، جايگاه هاي سوخت تعطيل نمي شوند و فعاليت آنها ۲۴ ساعته خواهد بود. رضايي ادامه داد: ارائه سوخت جزو خدماتي است که در بحران کرونا بايد ادامه پيدا کند. وي با بيان اينکه مقايسه مصرف فروردين امسال با سال گذشته درست نيست، گفت: سال گذشته بنزين ليتري هزار تومان بود و سهميه بندي نيز وجود نداشت، بنابراين نمي توان مقايسه درستي انجام داد. به گزارش ايرنا، شيوع کرونا در ايران از ابتداي اسفند ماه آغاز شد و اين موضوع باعث کاهش تردد و در نتيجه کاهش مصرف بنزين در کشور شده است.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد