نود اقتصادي/ خسرو ابراهيمي نيا، رئيس اتحاديه تالارداران در گفتگو با «نود اقتصادي» گفت: هر تالار پذيرايي در ۳ ماه اخير چيزي حدود ۷۰۰ ميليون تا ۱.۵ ميليارد تومان دچار خسارت شدند/ ۹۰ درصد تالارهاي پذيرايي تعطيل شدند/ ۳ ماه است در عسر و حرج زندگي مي‌کنيم/ سازمان تامين اجتماعي و سازمان مالياتي هيچ کمکي تاکنون به ما نکردند!

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد