آخرین خبر/ معاون وزیر راه وشهرسازی درباره ثبت نامی های مسکن ملی گفت: نتیجه پالایش طرح اقدام ملی مسکن مشخص شده است و کسانی که موفق به ثبت نام نشده اند فرصت دیگری داده خواهد شد.