آخرین خبر/ هلالات، کارشناس بازار سرمایه درباره مقایسه سرمایه گذاری در بانک و بورس گفت: شاخص 4 گروه اصلی صنعت حتی در دوران تحریم ها هم همواره بالاتر از تورم بوده است درصورتی که در بانک ها برعکس این موضوع است.