فارس/ کشاورزی ایران در یک نگاه نشان می‌دهد ۴ میلیون و ۱۶ هزار بهره‌بردار کشاورزی در کشور وجود دارند و تنها یک درصد از فعالان این عرصه فوق دیپلم و بالاتر کشاورزی دارند.

اینوگراف مرکز آمار ایران درباره بخش کشاورزی با عنوان «کشاورزی ایران در یک نگاه» نشان می‌دهد ۴ میلیون و ۱۶ هزار بهره‌بردار کشاورزی در کشور وجود دارند که ۷۵.۹ خانوارهای معمولی ساکن و ۲۳.۵ درصد بهره‌بردار غیر ساکن، ۰.۴ درصد خانوارهای معمولی غیر ساکن و ۰.۲ درصد شرکت‌های رسمی و موسسات عمومی در بخش کشاورزی است.
این گزارش نشان می دهد در بخش زراعت ۲.۵ میلیون، باغداری ۱.۹ میلیون پرورش طیور به شیوه سنتی ۱.۲ میلیون، پرورش دام سبک ۱.۲ میلیون و پرورش دام سنگین ۷۱۰ هزار بهره‌بردار در این بخش‌ها فعال هستند.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در مجموع ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بهره‌بردار در بخش کشاروزی هستند که ۳۴ درصد آنها بی‌سواد، ۳۵ درصد مقطع تحصیلی ابتدایی و غیررسمی، ۲۵ درصد راهنمایی و متوسطه و پیش دانشگاهی، فوق دیپلم و بالاتر غیر کشاورزی ۵ درصد و تنها یک درصد از فعالان این عرصه فوق دیپلم و بالاتر کشاورزی دارند.