الف/ صف پمپ بنزین در کاراکاس پایتخت ونزوئلا. شهروندان عادی منتظر در صف‌های کیلومتری امیدوارند مقداری از بنزین نفتکش‌های ایران به دستشان برسد.