تسنيم/ بانک جهاني با اصلاح پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي ايران اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد ايران در سال جاري رشد منفي ۵.۳ درصدي را تجربه کند اما در سال آينده وارد رشد مثبت شود. بانک جهاني در جديدترين گزارش خود موسوم به دورنماي اقتصادي جهان پيش بيني کرد اقتصاد ايران که از سال 2018 وارد رکود شده است در سال آينده وارد رونق شود و رشد 2.1 درصدي را در سال 2021 تجربه کند. اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را منفي 4.7 درصد و در سال 2019 منفي 8.2 درصد محاسبه کرده است. بر اساس پيش بيني بانک جهاني در سال 2020 نيز رشد اقتصادي ايران بهتر از منفي 5.3 درصد نخواهد شد. شيوع ويروس کرونا و کاهش فعاليت هاي خدماتي و توليدي يکي از علل منفي شدن رشد اقتصادي ايران در سال 2020 اعلام شده است. * اقتصاد آمريکا امسال 6.1 درصد کوچک مي شود بانک جهاني در گزارش جديد خود پيش بيني اش از رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2020 و 2021 را اصلاح کرده است. اين نهاد در گزارش ماه ژانويه رشد اقتصادي ايران در سال 2020 را صفر و در سال 2021 را 1 درصد پيش بيني کرده بود. اين بانک در گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي 5.2 درصد دچار رکود خواهد شد. بنا بر گزارش بانک جهاني، فعاليت‌هاي اقتصادي در اقتصادهاي پيشرفته 7 درصد در سال 2020 کوچک خواهد شد چرا که تقاضاي داخلي و عرضه، تجارت و امور مالي به شدت مختل شده است. پيش بيني مي‌شود که اقتصاد آمريکا امسال 6.1 درصد دچار رکود شود در حالي که اقتصاد منطقه يورو ممکن است 9.1 درصد کوچک شود. براساس اين گزارش، انتظار مي‌رود که بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه امسال 2.5 درصد منقبض شوند که اين اولين انقباض گروهي در مدت حداقل شصت سال اخير محسوب مي‌شود. به طور خاص فعاليت اقتصادي در آمريکاي لاتين و کارائيب نيز ممکن است 7.2 درصد در سال 2020 کوچک شود. بانک جهاني همچنين پيش بيني کرد که رشد اقتصادي در آسياي شرقي و اقيانوسيه در سال 2020 به 0.5 درصد برسد، تنها منطقه‌اي که در جهان امسال شاهد رشد است. پيش بيني مي‌شود اقتصاد چين امسال 1 درصد رشد کند. در اين گزارش، چشم‌انداز اقتصاد جهاني «بسيار نامشخص است و ريسک‌هاي نزولي غالب هستند». احتمال طولاني شدن اين بيماري همه گير و کاهش تجارت جهاني و سست شدن پيوندهاي بخش عرضه در جهان نيز پيش بيني شده است. بر اساس يک سناريوي نزولي، رکود اقتصاد جهاني به 8 درصد نيز ممکن است برسد و به دنبال آن بهبودي آهسته در سال 2021 رخ دهد و تقريبا بيش از 1 درصد باشد و توليد در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه نيز در سال جاري تقريباً 5 درصد کاهش يابد.