آخرین خبر/ خانی معاون امور مالیاتی گفت: هنوز سامانه اطلاعاتی برای مالیات خانه های خالی آماده نیست و دستگاه های اجرایی همچنان همکاری نمی کنند.