آخرین خبر/ روحانی گفت : امیدواریم تا پایان امسال وزارت راه ما این راه آهن را از جنوب به ایرانشهر برساند، این راه آهن بین المللی است ، از اقیانوس هند ،چین و روسیه و حتی اروپا متصل خواهد شد