باشگاه خبرنگاران/ براساس آخرین داده‌های سامانه نظارت از دیروز ۱۷ تیر ۹۹ تا به امروز میزان خروج ارز به سامانه نیما ۳۲ میلیون یورو و میزان معاملات ورود ارز به سامانه نیما ۸۰ میلیون یورو بوده است.

بر اساس آخرین داده‌های سامانه نیما, از دیروز 17 تیر 99 تا به امروز میزان خروج ارز به سامانه نیما ۳۲ میلیون یورو و میزان معاملات ورود ارز به سامانه نیما ۸۰ میلیون یورو بوده است.
این تفاوت نشان می دهد که افراد بیشتری اقدام به فروش ارز صادراتی کردند.
لازم به ذکر است امروز، نرخ فروش دلار در سامانه نیما ۲۱۶,۵۰۰ ریال و نرخ خرید دلار در این سامانه ۲۱۵,۰۰۰ ریال است.