صدا و سیما/ مدیر عامل تامین اجتماعی از اختصاص 32هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.