صدا و سیما/ بورس هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد.