نسیم/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حبس است. سامانه های اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی کامل و جامع نیست و با سامانه های دیگر اطلاعاتی نیز ارتباط ندارد‌.