آخرین خبر/ مدیر سابق اداره بین الملل بانک مرکزی: بچه های کارمندان بانک مرکزی وقتی شاگرد اول میشوند به یک سکه هدیه داده می‌شود.