صدا و سیما/ مقاصد اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از نظر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را مشاهده می کنید.