اکو ایران/ سعید اسلامی بیگدلی از تمرکز شورای عالی بورس بر تعیین تکلیف و تدوین قوانین در مورد سهام عدالت خبر داد.
سعید اسلامی بیدگلی عنوان کرد که مصوبات سهام عدالتی شورا به زودی اعلام‌می شوند.

instagram
ecoirantv
./<br />./<br />عضو شورای عالی #بورس در گفت و گوی اختصاصی با #اکوایران، از تمرکز شورا بر تعیین تکلیف و تدوین قوانین در مورد سهام عدالت خبر داد.<br />سعید اسلامی بیدگلی عنوان کرد که مصوبات سهام عدالتی شورا به زودی اعلام‌می شوند.
./ ./ عضو شورای عالی #بورس در گفت و گوی اختصاصی با #اکوایران، از تمرکز شورا بر تعیین تکلیف و تدوین قوانین در مورد سهام عدالت خبر داد. سعید اسلامی بیدگلی عنوان کرد که مصوبات سهام عدالتی شورا به زودی اعلام‌می شوند.