تسنيم/ با افزايش حق مسکن از شهريورماه ديگر هيچ کارگري نبايد کمتر از ۲ميليون و ۶۱۰هزارتومان دريافت کند.

با تصويب مصوبه افزايش 200هزارتوماني حق مسکن کارگران, تمام مولفه هاي دستمزد کارگران درسال 99, در پايان مرداد ماه نهايي شد.
 با احتساب تمام مولفه هاي دستمزد از ماه شهريور ديگر هيچ کارگري نبايد کمتر از 2ميليون و 610 هزارتومان دريافت کند.


طبق گفته ي حاتم شاکرمي,  معاون روابط کار وزارت کار با افزايش حق مسکن به‌صورت متوسط ميانگين دريافتي کارگران10درصد افزايش مي‌يابد گفت:  با افزايش حق مسکن، مجموع دريافتي کارگران در سال جاري در مجموع 10 درصد افزوده مي‌شود, به حقوق کارگران مجرد حدود 10.6 درصد و کارگران داراي يک فرزند حدود 9.2 درصد و کارگران داراي دو فرزند حدود 9.1 درصد افزوده شد. دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعاليت خود را دارند, حدود 11.5 درصد افزوده شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar