آخرين خبر/ صنايعي که با تمام سختي و فشار باز هم رقابت ميکنند و بازار فروش دارند.

صنايع کوچک و پر بازده که اين روزها کمک زيادي به چرخ اقتصاد کشور مي کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar