ايسنا/ با توجه به اظهارات رئيس کل بانک مرکزي مبني براينکه رشد پايه پولي و نقدينگي در پنج ماهه سال کنترل شده است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نقدينگي تا پايان مرداد ماه به بيش از ۲۷۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به نقدينگي بيش از ۲۴۰۰ هزار ميلياردي پايان سال گذشته رشدي همراه با سرعت کم و کنترل شده داشته است.

نقدينگي ميزان حجم پول در گردشي است که از مجموع پايه پولي و شبه پول (هرگونه پولي که در بانک سپرده‌گذاري شده اما امکان برداشت از آن به زمان خاصي محدود شده است) خلق مي‌شود و رشد بيش از اندازه و خارج از کنترل آن تاثيراتي مخربي چون افزايش تورم و قيمت‌ها بر اقتصاد هر کشوري را در بر خواهد داشت.

در اين زمينه، کارشناسان اقتصادي وضعيت نقدينگي در امسال را اينگونه توصيف مي‌کنند که رشد آن همچنان ادامه‌دار خواهد بود و پيش‌بيني رقمي معادل يک ميليون ميليارد تومان براي آن دارند اما رئيس کل بانک مرکزي وعده داد که امسال با انتشار اوراق و فروش اموال دولتي رشد نقدينگي کنترل و کم مي‌شود.

پس از طرح اين موضوع، همتي در جديدترين اظهارات خود اعلام کرد که رشد پايه پولي و نقدينگي در پنج ماهه اول سال جاري در مقايسه با پايان سال گذشته کنترل شده و اين دو متغيير در اين بازده زماني به ترتيب تنها ۴ و ۱۲ درصد رشد داشته‌اند.

بررسي آمار وضعيت نقدينگي و پايه پولي در پايان سال گذشته نشان مي‌دهد که نقدينگي در اين مدت به بيش از ۲۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و سهم پايه پولي از آن معادل ۴۲۷ هزار و ۳۰۰ميليارد تومان بوده است. همچنين، وضعيت اين دو متغير پولي تا پايان خرداد ماه امسال بيانگر اين است که نقدينگي معادل ۲۶ هزار و ۵۷۱ ميليارد تومان بوده و سهم پايه پولي از آن ۵۰۲۰ ميليارد تومان بوده است.

اگر طبق گفته همتي نقدينگي و پايه پولي تا پايان مردادماه نسبت پايان سال گذشته ۱۲ و چهار درصد رشد کرده باشد، اکنون نقدينگي تا پايان مردادماه بايد به رقم ۲۷ هزار و ۶۸۷ ميليارد تومان و پايه پولي نيز معادل ۴۴۴۳ ميليارد تومان رسيده باشد.

با اين حساب، رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به پايان سال گذشته، معادل ۸.۶ درصد بوده که آمار پنج ماهه نخست نشان‌دهنده کند شدن حدود ۴.۶ درصدي رشد پايه پولي است و رشد پايه پولي و نقدينگي همچنان ادامه دارد اما اين رشد با سرعت کمتري اتفاق مي‌افتد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar