ايسنا/مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان تهران گفت: 110 واحد صنعتي به مناسبت هفته دولت در سال جهش توليد در سطح شهرک‌هاي صنعتي استان تهران با سرمايه گذاري يک هزار و ۱۰۷ ميليارد تومان سرمايه گذاري به صورت ويدئو کنفرانسي به بهره برداري رسيد.

صابر پرنيان افزود: واحدهاي مورد بهره برداري در پنج شهرک صنعتي شهرستان‌هاي، پاکدشت، رباط کريم، ري، قرچک و ورامين مستقر هستند.
وي ادامه داد: اين طرح‌هاي صنعتي در زمينه‌هاي توليد مواد غذايي، فلزي، شيميايي، نساجي و کاني غيرفلزي فعاليت مي کنند.
پرنيان بيان کرد: بيشترين تعداد واحدهاي صنعتي مورد بهره برداري، متعلق به شهرک صنعتي قرچک به تعداد ۴۴ واحد توليدي است و در اين شهرک صنعتي۴۴ واحد صنعتي با کاربري‌هاي شيميايي، نساجي، خدماتي، غذايي و  فلزي امروز به بهره برداري رسيد.

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان تهران افزود: با بهره برداري از ١١٠ طرح صنعتي در استان تهران براي ۸هزار نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد شد.
پرنيان ميزان اعتبار هزينه شده براي اين تعداد طرح را حدود هزار و ۱۰۷ ميليارد تومان اعلام کرد.
وي ادامه داد: در بزرگترين شهرک صنعتي کشور يعني شمس آباد در شهرري ۲۳ واحد صنعتي افتتاح شد که فعاليت آنها در حوزه هاي کاربري هاي فلزي، شيميايي، کاني غير فلزي و الکترونيکي و توليد آسانسور مي‌باشد.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان تهران همچنين گفت: در شهرک صنعتي سالاريه نيز ۱۰ واحد صنعتي با کاربري هاي هاي فلزي، سلولزي و شيميايي مورد بهره برداري واقع شد.

پرنيان تصريح کرد: ۲۲ واحد صنعتي در پاکدشت با کاربري هاي فلزي، غذايي و الکترونيک و شيميايي و خدمات و کاني غير فلزي مورد افتتاح قرار گرفت. 

همچنين در شهرک صنعتي پرند شهرستان رباط کريم چهار واحد صنعتي با کاربري فلزي با اعتبار بالغ بر ۲۷۰ ميليارد تومان بهره برداري رسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar