ايسنا/ از ميان نمادهاي بورسي، ۳۲ نماد تا پنجم شهريورماه به دلايل مختلف از جمله افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف يا ب، تعليق نماد معاملاتي، برگزاري مجمع عمومي سالانه و امثال آن متوقف شده اند.

تعليق نماد معاملاتي باعث توقف نمادهاي کنتورسازي ايران(آکنتور)، ساير اشخاص بورس انرژي(انرژي ۲)، کشت و صنعت چين چين(غچين)، صنايع آذر آب(فاذر)، نساجي بروجرد(نبروج)، بانک انصار(وانصار)، سرمايه گذاري نيرو(ونيرو) و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده(درخصوص تغيير سرمايه) نيز باعث توقف نمادهاي کارخانجات توليدي شهيد قندي(بکام)، سازه پويش(خپويش)، معدني املاح ايران(شاملا)، لعابيران(شلعاب)، پارس سرام(کسرام)، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) و بيمه ما(ما) شده اند.

سرماي آفرين(لسرما)، گروه پتروشيمي س. ايرانيان(پترول)، س. نفت و گاز و پتروشيمي تايمن(تاپيکو)، صنعتي زرماکارون(غزر) به دليل برگزار مجمع عمومي عادي ساليانه، دشت مرغاب(غدشت) به دليل برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا)، بانک ملت(وبملت) به دليل برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده(درخصوص تغيير سرمايه) متوقف شده اند.

افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب-ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري باعث توقف نماد گروه صنعتي بارز(پکرمان)، افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب باعث توقف نمادهاي  بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)، نوسازي و ساختمان تهران(ثنوسا)، افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف باعث توقف نمادهاي کوير تاير(پکوير)، توريستي و رفاهي آبادگران ايران(ثاباد)، سيمرغ(سيمرغ) و افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف-ادامه توقف براي دو روز کاري نيز باعث توقف نمادهاي ايران ارقام(مرقام)، بانک پارسيان(وپارس) شده اند.

گروه صنايع کاغذ پارس(چکاپا) و معدني دماوند(کدما) براي بررسي بيشتر معاملات متوقف شده اند و  نماد اصلي نهادهاي مالي بورس انرژي(انرژي ۱) و  فعالات بورس انرژي(انرژي ۳) متوقف شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar