ايسنا/ هر سال حدود ۲۰۰ ميليون متر مکعب آب زيرزميني که آب با کيفيتي است و با تصفيه آن، بخشي به مصرف شرب مي‌رسد براي فضاي سبز استفاده مي‌شد، اما طبق اعلام وزير نيرو برنامه‌ريزي شده تا از فاضلاب تصفيه شده در اختيار شهرداري تهران قرار گيرد تا به کاهش بيلان منفي سفره کمک کند.

در راستاي چاره‌انديشي براي کنترل افت و کسري مخزن حادث شده در آبخوان‌ها، وزارت نيرو با تعريف طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب در سال ۸۴ برنامه‌هاي خود درزمينه بهبود وضعيت منابع آب زيرزميني را آغاز کرد ولي با توجه به عدم حمايت دستگاه‌هاي ديگر که همکاري آنها در اين زمينه الزامي است و همچنين نبود عزم جدي ميان مقامات عالي کشور در سالهاي قبل و عدم تأمين اعتبار کافي، نتايج مطلوبي از طرح حاصل نشد.

مجدداً با فعال شدن شوراي عالي آب در دولت يازدهم، وزارت نيرو برنامه‌هاي خود را در جلسه هشتم شوراي عالي آب در سال ۹۲ ارائه و ابتدا مصوبه‌اي تحت عنوان برخورد قانوني با برداشت‌هاي غير مجاز و نهايتا تبديل به طرحي شد تحت عنوان طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه که در جلسه پانزدهم شوراي عالي آب کشور در تاريخ ۲۵ شهريور ۹۳ تصويب شد و در کنار اين طرح تکاليفي نيز براي براي وزارت خانه‌هاي نيرو، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.

کاهش بيلان منفي آب هاي زيرزميني

آنطور که رضا اردکانيان وزير نيرو درباره تراز منفي ذخاير آب زيرزميني اعلام کرده هم اکنون ۵.۶ ميليون متر بيلان ما از سفره‌هاي زيرزميني منفي است و با فرونشست زمين در برخي از دشت‌ها مواجه هستيم، بايد چاره‌اي انديشيده شود که شروع هم شده است. با بارش‌هاي خوب يکي دو سال اخير و مراقبت‌هاي به عمل آمده، اين بيلان منفي در يک سال گذشته ۱.۱ ميليارد متر مکعب کاهش يافته است.

 بايد چاره‌اي انديشيده شود که شروع هم شده است. با بارش‌هاي خوب يکي دو سال اخير و مراقبت‌هاي به عمل آمده، اين بيلان منفي در يک سال گذشته ۱.۱ ميليارد متر مکعب کاهش يافته است.

شهرداري ها جدي گرفتند

وي در اين زمينه از امضاي توافقي با شهردار تهران در روزهاي پيش رو خبر داد،   به اين معنا که هر سال حدود ۲۰۰ ميليون متر مکعب آب زيرزميني که آب با کيفيتي است و با تصفيه آن، بخشي به مصرف شرب مي‌رسد براي فضاي سبز استفاده مي‌شد، برنامه‌ريزي شده تا از فاضلاب تصفيه شده به اين منظور در اختيار شهرداري تهران قرار گيرد و به کاهش بيلان منفي سفره کمک کنيم. با توجه به الگو بودن تهران، انتظار مي‌رود اين حرکت در سطح کشور توسعه يابد.

به گفته وي طرح تعادل‌بخشي به منابع آب زيرزميني نيز با جديت دنبال مي‌شود؛ استان‌هاي زيادي هستند که در اجراي قانون، چاه‌هاي غيرمجاز خود را بسته‌اند. براي تشويق اين‌ها درصدي از کمکي که به سفره کرده‌اند به بخش صنعت تخصيص شده و براي معيشت اينها بايد فکري شود. اين تخصيص در اختيار استانداران قرار گرفته که در قالب ضوابط موجود بتوانند به صنعت و صنايع کشاورزي تخصيص دهند.

طي ۵۰ سال برداشت از منابع آب زيرزميني، موجب شده تا بيش از ۱۳۰ ميليارد متر مکعب از ذخاير اين منبع آبي کاسته شود افت سطح آب زيرزميني به‌ معني برداشت از ذخاير تجديدناپذير سفره آب زيرزميني است که اين موضوع يک تهديد به حساب مي آيد.

افت سطح آب زيرزميني پيامدهاي مخربي مانند خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بين رفتن پوشش گياهي، افزايش گرد و خاک، نشست زمين، ايجاد فروچاله‌ها و شکاف‌هاي طولاني در دشت‌ها و شور شدن آب زيرزميني به دنبال دارد.

بررسي تغييرات تراز آب زيرزميني طي ۱۰ سال اخير نشان مي‌دهد که اغلب محدوده‌هاي مطالعاتي داراي افت سطح آب زيرزميني هستند. گرچه در بيشتر محدوده‌ها ميانگين افت سالانه کمتر از نيم متر است اما آبخوان‌هاي مهم کشور که نقش مهمي در تامين مصارف دارند عمدتاً داراي افت بيش از نيم‌ متر در سال هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar