برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

گام بلند فولاد مبارکه برای آغاز قرن جدید

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
گام بلند فولاد مبارکه برای آغاز قرن جدید

دنياي اقتصاد/فولادمبارکه براي دو سال آينده برنامه‌ريزي جامعي انجام اداده که خط ترسيمي اين برنامه‌ها در راستاي توليد و فروش و شناسايي بازارهاي جديد است.

طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاريابي فولادمبارکه درخصوص هدف‌گذاري توليد و فروش در امسال و آينده، شناسايي بازارهاي هدف جديد و سهم بازارهاي داخلي و خارجي در ميزان مصرف محصولات به گفت‌وگو با روزنامه دنياي‌اقتصاد پرداخته است:

هدف‌گذاري توليد و فروش فولاد مبارکه در امسال چگونه است؟
جوانبخت: برنامه‌ريزي توليد و فروش فولاد مبارکه مبتني بر استراتژي تامين حداکثري نياز بازار و با اتکا به توان توليد خطوط مختلف توليدي صورت گرفته و توليد و فروش ۷.۶ ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت را براي سال ۹۹ برنامه‌ريزي کرده که اين ميزان توليد نسبت به برنامه سال قبل حدود ۸ درصد رشد داشته است.


گروه فولاد مبارکه بر اين باور است با تحقق طرح توسعه خط نورد گرم شماره۲ به لحاظ کمي‌و تنوع کيفي و ابعادي، شاهد جهش عظيمي در صنعت فولاد خواهيم بود. طرح نورد گرم ۲ اين امکان را فراهم مي‌کند که بخش وسيعي از نياز داخل تامين شود. درحال‌حاضر بخشي از نياز مصرف‌کنندگان ورق‌هاي گرم، محصولاتي است که در داخل قابل تامين است ولي ظرفيت توليد ناکافي است و در بخشي از محصولات مورد نياز امکان توليد به‌دليل محدوديت فناوري وجود ندارد.

طرح نورد ۲ امکان توليد محصولات فولادي که با ظرفيت محدود توليد مي‌شود را دارد و مقدار وسيعي از محصولات قابل توليد اين خط، محصولاتي است که امکان توليد آن در داخل نيست و بايد از خارج تامين شود. بنابراين جهش آتي فولاد صرفا از نوع کمي نخواهد بود و هرگونه جهش کمي ‌بدون در نظر گرفتن نياز به توليد محصولات ويژه موجب توليد مضاعف محصولات تجاري و رقابت منفي بين توليدکنندگان در توليد محصولات تجاري و از دست رفتن بخش مهمي ‌از ظرفيت توليد خواهد شد. بنابراين در خصوص توسعه‌هاي آتي توجه به توليد محصولات ويژه با تکيه بر پيش‌بيني تقاضا در افق بلندمدت از اهميت بالايي برخوردار است.

ظرفيت‌سازي براي اين ميزان توليد چگونه محقق خواهد شد؟
جوانبخت: هرگونه توسعه و ظرفيت‌سازي بايد با در نظر گرفتن تقاضاي واقعي و با لحاظ کردن سند جامع توسعه در افق ۱۴۰۴ صورت پذيرد بنابراين توجه به توسعه کيفي در کنار توسعه کمي ‌از اهميت بالايي برخوردار است که اين امر نيازمند سياست‌گذاري در سطح کلان در تخصيص اعتبارات براي توسعه يکپارچه صنعت فولاد است.

گروه فولاد مبارکه در تدوين طرح جامع توسعه و شرکت‌هاي زيرمجموعه اين امر مهم را لحاظ کرده و ايجاد ظرفيت‌هاي جديدي را که در راس آنها طرح نورد گرم شماره ۲ است، تدوين و مصوب کرده است. بديهي است تحقق اين طرح‌ها مستلزم حمايت دولت‌ها بوده و به موازات آن توسعه زيرساخت‌ها از قبيل توسعه حمل ريلي، توسعه فناوري‌هاي جديد و افزايش بهره‌وري توليد با توجه به نسل جديد فناوري‌ها (انقلاب صنعتي چهارم)، توسعه صادرات و حمايت از صادرکنندگان و ايجاد ثبات در بازار داخلي و قوانين حاکم برآن خواهد بود.

با تحقق جهش توليد در امسال، هدف‌گذاري فولاد مبارکه براي سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
جوانبخت: فولاد مبارکه با در دستور کار قراردادن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه در بازارهاي مصرف همچون خودروسازي، نفت و گاز، ساختمان، لوازم خانگي و... توسعه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها را در راستاي پاسخگويي به اين تقاضا برنامه‌ريزي کرده و از اين رو طبيعتا در راستاي تحقق اين هدف در سال ۱۴۰۰ شاهد به ثمر رسيدن بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري‌ها خواهيم بود. به نحوي که شرکت افزايش توليد به ميزان ۹۰۰ هزارتن (۱۲ درصد) بيشتر از سال ۹۹ را برنامه‌ريزي کرده و اجرا خواهد کرد.


در مورد بازاريابي و فروش محصولات فولاد مبارکه چه اقدامات جديدي در دست اجرا است؟
جوانبخت: ساز و کارهاي توليد در شرکت فولادمبارکه براساس نياز بازار و مشتريان طراحي شده و سياست‌گذاري‌هاي توليد متناسب با شرايط و تغييرات بازار اصلاح و به‌روزرساني مي‌شود. اين نياز مشتري و ذائقه بازار است که محرک اصلي جهت‌گيري‌هاي توليد و توسعه‌‌اي فولادمبارکه است. بر اين اساس اهميت موضوع بازاريابي و فروش به عنوان سکان حرکتي توليد بسيار حائز اهميت بوده و در چارچوب رويه‌اي سيستماتيک و نظام‌مند بطور مستمر رفتار بازار مورد مطالعه واقع مي‌شود و نياز مشتريان داخلي و صادراتي را در افق‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدت شناسايي و پس از بررسي و تحليل متغيرهاي متعدد تاثيرگذار، تقاضاي بازار داخلي و صادراتي در افق‌هاي مربوطه پيش‌بيني مي‌شود.

پيش‌بيني کوتاه‌ و ميان‌مدت تقاضا، ملاک تدوين برنامه‌هاي توليد و فروش سال آتي و اصلاح برنامه‌هاي جاري است و مشتمل برجزييات کامل ترکيب ابعادي و کيفي محصولات موردنياز بازارهاي داخلي و صادراتي است. بر اساس آن اقتصادي­‌ترين برنامه توليد و فروش متناسب با نيازهاي شناسايي شده از بازار و توانمندي خطوط توليد و سياست‌گذاري‌هاي کلان شرکت، تدوين و عملياتي مي‌شود و برپايه‌ رويه‌اي هدفمند متناسب با شرايط و بازخوردهاي بازار در طول سال به‌روزرساني مي‌شود. پيش‌بيني بلندمدت تقاضا شامل کليات پنج سال آتي تقاضاي بازار محصولات فولادي تخت داخلي و صادراتي به‌صورت شکست سالانه است که کاربري عمده آن جهت‌دهي طرح‌هاي توسعه ظرفيت و توسعه محصول فولادمبارکه است.

فولاد مبارکه با نگاه مشتري‌مدارانه سعي در تعميق ارتباط با مشتريان از مسير تدوين اهداف استراتژيک دارد و از طريق رويکردهايي همچون پيش‌بيني تقاضاي بازار داخلي و صادراتي در افق ۵ ساله، تدوين گزارش‌هاي زمينه فعاليتي، شناسايي محصولات جايگزين تغييرات و فناوري در صنايع پايين‌دستي، اجراي طرح بازاريابي و تدوين استراتژي‌هاي فروش در افق کوتاه‌مدت، ارزيابي برند و تجربه مشتري، شنيدن صداي مشتريان ازطريق پياده‌سازي مرکز تماس و حضور در ارزيابي‌ها و مميزي‌هاي معتبر داخلي و بين‌المللي در اين مسير گام برمي‌دارد.

آيا بازارهاي هدف جديدي براي فولاد مبارکه شناسايي شده‌اند؟

جوانبخت: با توجه به ماموريت فولادمبارکه در راستاي ايفاي نقش محوري در مديريت بازار محصولات تخت فولادي اين شرکت از طريق راهکارهايي همچون تدوين افق چشم‌انداز ده ساله، پيش‌بيني تقاضاي بازار در افق ۵ ساله، ترسيم نقشه راه فناوري و تعيين اولويت محصولات براي سرمايه‌گذاري و... در جهت شناسايي محصولات جديد و بازارهاي هدف داخلي و خارجي اقدام خواهد کرد.

بر اين اساس، ايجاد طرح توسعه خط نوردگرم شماره ۲ فولادمبارکه شکل گرفته تا با اجراي آن بتوان گروه‌هاي جديدي از محصولات مورد نياز صنايع خودرو سازي، لوله‌هاي انتقال سيالات (نفت و گاز) و ساير صنايع را توليد و به بازار عرضه کرد.

سهم بازارهاي داخلي و خارجي در ميزان مصرف با توجه به شرايط روز دنيا چگونه خواهد بود؟
جوانبخت: تقاضاي فولاد متاثر از حجم تقاضاي کالاي نهايي و سطح فعاليت زيربخش‌ها و صنايع مصرف‌کننده فولاد است. طبق اعلام انجمن جهاني فولاد، بخش ساختمان و زيرساخت ۲. ۵۱ درصد، ماشين‌آلات صنعتي ۵. ۱۴ درصد، مصنوعات فلزي ۵. ۱۲ درصد، خودرو ۱۲ درصد، ساير بخش‌هاي حمل‌ونقل ۸. ۴ درصد، تجهيزات الکتريکي ۳ درصد و لوازم خانگي ۲ درصد سهم مصرف فولاد جهاني را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش ساختمان به عنوان بزرگ‌ترين محرک مصرف فولاد بيش از نيمي ‌از تقاضاي فولاد جهاني را به خود اختصاص داده و بخش ماشين‌آلات صنعتي، مصنوعات فلزي و صنعت خودروسازي در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

در بازار داخلي نيز روند مصرف محصولات فولادي تخت نشان مي‌دهد طي سال‌هاي گذشته عمده‌ترين حوزه‌ مصرف، فولادهاي ساختماني با سهم ۵۷ درصد است. در مراحل بعدي مصنوعات فلزي با سهم ۱۷ درصد، حمل‌ونقل (خودروسازها) با سهم ۱۱ درصد و انرژي (انتقال سيالات) با سهم ۱۰ درصد، لوازم خانگي ۳ درصد، بسته‌بندي با سهم ۲ درصد و ماشين‌آلات با سهم ۵. ۰ درصد قرار دارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره