اقتصاد آنلاين/ با انتشار جزييات تغيير نرخ خوراک نفت خام مطابق با ميانگين قيمت صادرات نفت خام کشور، مجتمع هاي پالايشگاهي نرخ سود سه ماهه ابتدايي سال جاري را تعديل کردند.

در آخرين روز از مهلت اوليه پذيره نويسي صندوق داراي پالايشي، شرکت هاي پالايش نفت خام در خصوص نحوه تغيير درآمد و سود خالص در 5 ماهه ابتدايي سال جاري شفاف سازي کردند.
گفتني است با انتشار جزييات تغيير نرخ خوارک نفت خام و خوراک مجموعه هاي پالايشي کشور از نرخ فوب خليج فارس به قيمت ميانگين نفت صادراتي کشور و عطف به ما سبق شدن اين نرخ از ابتداي سال جاري، 5 شرکت پالايشگاهي ملزم به افشاي تعديل سود شدند.
اين تغيير سود بيشتر از آن جهت حائز اهميت است که سهام 4 شرکت پالايش نفت تهران، تبريز، اصفهان و بندرعباس در صندوق ETF پالايشي حضور داشته و تعديل سود مي تواند بسياري از محاسبات ارزندگي صندوق را دستخوش تغيير کند.
از اين رو دو روز گذشته 5 شرکت پالايشگاهي که در بورس تهران نيز حضوردارند اقدام به انتشار گزارش هايي از تغييرات صورت مالي خود در 5 ماهه ابتدايي سال جاري کردند.

اما به عقيده کارشناسان يکي از مهم ترين نتايج اين شفاف سازي در ميزان سود شرکت هاي پالايشي، سهل تر شدن تعيين روند سودآوري اين شرکت ها تا پايان سال و همچنين تحليل پذيرتر شدن قيمت سهام اين شرکت ها در تابلوي بورس تهران است.

سود «شتران» 65 درصد رشد کرد
مطابق با گزارش شرکت پالايش نفت تهران، سود خالص اين شرکت در سه ماهه ابتدايي سال جاري باتوجه به قيمت جديد خوراک به هزار و332 ميليارد تومان افزايش يافته که رشد 65 درصدي را نسبت به سود خالص قبل از تغيير نرخ خوراک نشان مي دهد.
از اين رو سود هر سهم «شتران» در سه ماهه ابتدايي سال جاري برابر با 30 تومان و 3 ريال است که پيش از اصلاح 18 تومان گزارش شده بود. همچنين سود 5 ماهه اين شرکت براي هر سهم نيز 46 تومان و 4 ريال اعلام شده است.

«شپنا» از افزايش 57 درصدي سود خبر داد
صورت هاي مالي پالايشگاه اصفهان نيز حاکي از افزايش 57 درصدي سود هر سهم شرکت در سه ماهه ابتدايي سال جاري خبر داد. مطابق با گزارش اين شرکت در کدال، سود خالص سهماهه ابتدايي امسال برابر با دو هزار و 532 ميليارد تومان بعد از تغيير نرخخوراک اعلام شده که سود خالص قبل از اين تغيير برابر با هزار و604 ميليارد تومان بوده است. همچنين سود خالص «شپنا» در مدت مذکور برابر با 49 تومان و 6 ريال است که اين عدد قبل از تغيير به ميزان 31 تومان و 5 ريال گزارش شده بود.
البته مجموع سود خالص اين شرکت در مدت 5 ماهه ابتدايي سال جاري به ميزان سه هزار و 174 ميليارد تومان اعلام شده است.
در گزارش شرکت پالايش نفت بندرعباس نيز شاهد تغييرات قابل توجه در اعداد سود خالص و درآمد هرسهم هستيم.
مطابق با صورت مالي اين شرکت، سود خالص سه ماهه ابتدايي امسال که با نرخ هاي جديد خوراک منظور شده، شرکت هزار و 538 ميليارد تومان سود خالص کسب کرده که اين عدد قبل از اصلاحيه برابر با 891 ميليارد تومان گزارش شده بود.
همچنين سود خالص هر سهم پس از اصلاح نيز با رشد 72 درصدي به رقم 53 تومان و 6 ريال افزايش يافته است. گفتني است مطابق با اعلام اين شرکت، سود 5  ماهه «شبندر» برابر با 87 تومان است.

سود قريب به هزار ميليارد توماني «شبريز» در 5 ماه
شرکت پالايش نفت تبريز اما هنوزاصلاحيه اي براي تعديل سود سه ماهه ابتدايي سال جاري اعلام نکرده است.ولي طبق شفاف سازي اين شرکت در خصوص سود 5 ماهه ابتدايي سال جاري، عدد 979 ميليارد تومان را اعلام کرده که سود هر سهم دراين مدت برابر با98 تومان است.

«شراز» هم از تعديل مثبت قابل توجه سود خود رونمايي کرد
در پايان نيز شرکت پالايش نفت شيراز از سود سه ماهه ابتدايي سال جاري خود گفت که به باتوجه به اصلاح نرخ خوراک برابر با 454 ميليارد تومان بوده و سود خالص 5 ماهه منتهي به پايان مردادماه سال جاري «شراز» به ميزان 665ميليارد تومان اعلام شده است.
همچنين سود هر سهم شرکت پالايش نفت شيراز در سه ماهه نخست امسال برابر با 442 تومان و 4 ريال است که اين عدد براي 5 ماهه به 647 تومان و 7 ريال افزايش يافته است.

ارزش خالص دارايي هاي صندوق پالايشي چگونه تغيير مي کند؟
در مجموع آن طور که از صورت هاي مالي اصلاح شده اين شرکت ها استعلام مي شود، رشد بيش از 50 درصدي سود خالص از ابتداي سال جاري است.
اما در نهايت عاملي که مي تواند NAVصندوق داراي پالايشي را تحت تاثير قرار دهد، قيمت تابلوي معاملات اين 4 شرکت در بورس تهران است. اگر در روز بازگشايي نمادهاي بورسي پالايشي استقبال از اين نمادها صورت پذيرد، مي توان اميدوار بود که خالص دارايي هاي صندوق داراي پالايشي افزايش يافته و جذابيت آن نسبت به قيمت پايه 10 هزار توماني هر سهم اين صندوق بالاتر برود.
اما اگر اين افزايش سودآوري پالايشي ها نتواند جذابيتي در قيمت روز بازگشايي نمادهاي پالايشي ايجاد کند، تغيير خاصي در NAV صندوق داراي دوم بوجود نيامده و بايد منتظر راه حل ديگر دولت در ايجاد رغبت براي خريد سهام اين صندوق باشيم.

چه زمان اقدام به خريد سهام صندوق ETF پالايشي کنيم؟  
ولي بايد توجه داشت که زمان بازگشايي نمادهاي پالايشي در هفته آينده بسيار حائز اهميت است. اگر نماد معاملاتي اين 4 شرکت در ابتداي هفته بازگشايي شده و قيمتشان در تابلوي بورس مشخص شود، پروسه تصميم گيري در خصوص مشارکت در خريد سهام صندوق داراي دوم پالايشي آسان تر خواهد بود چراکه مهلت پذيره نويسي اين صندوق تا پايان روز چهارشنبه 26 شهريورماه است. اما اگر نماد اين 4 شرکت در اوخر هفته آينده بازگشايي شوند چندان مهلتي براي تثبيت قيمت  واقعي سهام اين شرکت ها در تابلوي معاملات بورس وجود نداشته ونمي توان به درستي براي خريد سهام اين صندوق تصميم گيري کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar