خبرآنلاين/فرابورس ايران محدوديت هاي جديد اوراق تسهيلات مسکن براي دو بانک دولتي را اعلام کرد.


 فرابورس ايران محدوديت‌هاي جديد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن صادره از سوي دو بانک دولتي را اعلام کرد که به شرح زير است:
پيرو مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک عامل بخش مسکن اعلام مي‌گردد:

۱- محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در کليه نمادهاي معاملاتي اوراق تسهيلات مسکن بانک مذکور (تسه) به مدت ۴ ماه خواهد بود.

۲- محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي که فقط ۴ ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در اين مقطع زماني، نمادهاي معاملاتي تسه ۹۷۰۷، تسه ۹۷۰۸، تسه ۹۷۰۹ و تسه ۹۷۱۰ مشمول محدوديت مذکور نمي‌باشند.

۳- در خصوص اوراق گواهي صادره بانک مسکن محدوديت ورود سفارش خريد و انجام معامله به ميزان حداکثر ۲۸۰ ورقه براي هر کد معاملاتي در هر جلسه معاملاتي مي‌باشد.

۴- متقاضيان خريد مي‌بايست محدوديت‌هاي مذکور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند، تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات گردد.

موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک ملي اعلام مي‌گردد:
۱- اعتبار اوراق تسهيلات مسکن بانک ملي (تملي) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) در بازار فرابورس در نمادهاي معاملاتي (تملي ۷۱۰۱) و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۳ سال و اعتبار مابقي نمادهاي معاملاتي اوراق تسهيلات مسکن بانک ملي (تملي) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقويمي مي‌باشد.

۲- اعتبار کليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي‌باشد.

۳- محدوديت حجمي هر سفارش خريد (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک ملي به تعداد ۲۴۰ ورقه تعيين گرديده است.

خاطرنشان مي‌شود در پي ورود سفته بازان به بازار اوراق تسهيلات مسکن و افزايش قيمت اين اوراق در ماه‌هاي خرداد و تير ماه امسال، امير هاموني مديرعامل فرابورس ايران در تير ماه اعلام کرد براي جلوگيري از خريد و فروش اين اوراق براي مقاصدي غير از دريافت تسهيلات مسکن، قرار است دامنه نوسان اين اوراق به حداقل کاهش يابد؛ اما همچنان خبري از اين اتفاق نيست و شوراي عالي بورس هنوز مصوبه‌اي براي تغيير دامنه نوسان اوراق تسهيلات مسکن در نظر نگرفته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar