اقتصاد آنلاين/ نتايج تازه‌ترين نظرسنجي ايسپا در طرح سنجش نگرش مردم ايران پيرامون وضعيت اقتصادي کشور نشان مي‌دهد رفتار زنان و مردان در مديريت پس‌انداز تفاوت معناداري با يک‌ديگر دارد و مردان (۱۱.۳ درصد) بيش از زنان (۷ درصد) به سرمايه‌گذاري در بورس مي‌پردازند. 

در طرح سنجش نگرش مردم ايران پيرامون وضعيت اقتصادي کشور با جامعه‌ي آماري شهروندان بالاي ۱۸ سال کل کشور و تعداد نمونه‌ي ۱۵۹۰ که به شيوه‌ي مصاحبه تلفني اجرا شد، (۲۹ تير تا ۵ مرداد ۱۳۹۹) در سوالي از مردم پرسيده شده است: «هر خانواده‌اي ممکن است در زندگي بتواند پس‌انداز کند. شما ترجيح مي‌دهيد پس‌انداز خود را چگونه مديريت کنيد؟»؛ ۳۹.۱ درصد پاسخ‌گويان گفته‌اند پس‌اندازي ندارند؛ ۱۷ درصد گفته‌اند در بازار زمين و مسکن و ۱۶.۵ درصد در زمينه‌ي اشتغال‌زايي و کارآفريني سرمايه‌گذاري مي‌کنند.
هم‌چنين در مراتب بعدي به‌ترتيب ۹.۲ درصد پاسخ‌گويان گفته‌اند در بورس سرمايه‌گذاري مي‌کنند و ۸.۱ درصد پس‌انداز خود را در بانک مي‌گذارند؛ ۵.۸ درصد گفته‌اند طلا و سکه و ۱.۶ درصد نيز دلار و ارز خريداري مي‌کنند.
نکته‌ي قابل‌توجه در مقايسه‌ي مديريت پس‌انداز کل جمعيت در مرداد ۱۳۹۹ با خرداد ۱۳۹۸، کاهش قابل‌توجه ميزان تمايل به پس‌انداز در بانک و افزايش تمايل به سرمايه‌گذاري در بازار بورس است. در خرداد ۹۸، ۲۴.۸ درصد مردم گفته‌اند ترجيح مي‌دهند پس اندازشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کنند. اين ميزان در مرداد ۱۳۹۹ با حجم قابل توجه کاهش به ۸.۱ درصد رسيده است. در مقابل سرمايه‌گذاري مردم در بورس رشد داشته و از ۱.۵ درصد در خرداد ۹۸ به ۹.۲ درصد در مرداد ۹۹ رسيده است. اشتغال‌زايي و کارآفريني نيز با رشد ۵.۹ درصدي نسبت به خرداد ۹۸ مواجه بوده است. تمايل به سرمايه‌گذاري در طلا و سکه نيز در مقايسه با سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

رفتار زنان و مردان در مديريت پس‌انداز 
۳۹.۱ درصد مردم اعلام کرده‌اند هيچ پس‌اندازي ندارند که اين ميزان نيز نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزايش داشته است. اگر کساني که گفته‌اند هيچ پس‌اندازي ندارند را از تحليل کنار بگذاريم، ۲۷.۹ درصد ترجيح مي‌دهند در بازار زمين و مسکن، ۲۷.۱ درصد در زمينه‌ي اشتغال‌زايي و کارآفريني و ۱۵.۱ درصد در بورس سرمايه‌گذاري کنند. تمايل به پس‌انداز در بانک در ميان اين افراد نسبت به سال گذشته ۲۴.۵ درصد کاهش يافته است، اما گرايش به سرمايه‌گذاري در بورس در ميان اين افراد ۱۲.۸ درصد و اشتغال‌زايي و کارآفريني ۱۰.۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ بيشتر شده است.
طبق نتايج آزمون‌هاي آماري، رفتار زنان و مردان در مديريت پس‌انداز تفاوت معناداري با يک‌ديگر دارد. ۴۲.۲ درصد زنان و ۳۶.۲ درصد مردان گفته‌اند پس‌انداز ندارند. در حوزه‌ي مديريت پس‌انداز، مردان (۲۱.۳ درصد) بيش از زنان (۱۱.۶ درصد) پس‌اندازشان را صرف اشتغال‌زايي و کارآفريني مي‌کنند. هم‌چنين مردان (۱۱.۳ درصد) بيش از زنان (۷ درصد) به سرمايه‌گذاري در بورس مي‌پردازند. در مقابل زنان (۸.۱ درصد) بيش از مردان (۳.۶ درصد) طلا و سکه خريداري مي‌کنند. در خصوص پس‌انداز در بانک نيز زنان (۱۰.۵ درصد) بيش از مردان (۵.۹ درصد) پس‌اندازشان را در بانک سپرده‌گذاري مي‌کنند.
نحوه‌ مديريت پس‌انداز بين گروه‌هاي مختلف سني نيز تفاوت معناداري دارد. افراد بالاي ۵۰ سال (۱۲ درصد) بيش از ساير گروه‌هاي سني پس‌اندازشان را در بانک سپرده‌گذاري مي‌کنند. جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال (۲۱.۲ درصد) بيش از ساير گروه‌هاي سني تمايل به اشتغال‌زايي و کارآفريني دارند. هم‌چنين ميزان تمايل به سرمايه‌گذاري در بورس بين جوانان (۱۲.۹ درصد) بيش از ساير گروه‌هاي سني است.
لازم به ذکر است ۵۴.۵ درصد افراد بالاي ۵۰ سال، ۳۸.۵ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ سال و ۲۵.۱ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال در پاسخ به اين سوال گفته‌اند پس‌اندازي ندارند.
نتايج آزمون‌هاي آماري نشان مي‌دهد، با توجه به سطح تحصيلات افراد، نوع مديريت پس‌انداز تفاوت معناداري دارد. تمايل به سرمايه گذاري در بورس با بالا رفتن سطح تحصيلات افزايش پيدا مي‌کند. ۲۲.۱ درصد افراد با تحصيلات کارشناسي ارشد و دکتري و همچنين ۱۴.۶ درصد افراد با تحصيلات کارداني و کارشناسي سرمايه‌گذاري در بورس را به ساير شيوه‌هاي مديريت پس‌انداز ترجيح مي‌دهند، درحالي که اين ميزان بين افراد با تحصيلات ديپلم ۹ درصد و افراد با تحصيلات کمتر از ديپلم ۱.۹ درصد است.
همچنين با افزايش سطح تحصيلات ميزان تمايل به سرمايه‌گذاري در اشتغال و کارآفريني افزايش پيدا مي‌کند. در مقابل ميزان تمايل به پس انداز در بانک با افزايش سطح تحصيلات کاهش پيدا مي‌کند. ۹.۳ درصد افراد با تحصيلات کمتر از ديپلم، ۹ درصد افراد با تحصيلات ديپلم، ۷.۳ درصد افراد با تحصيلات کارداني و کارشناسي و ۲.۷ درصد افراد با تحصيلات کارشناسي ارشد و دکتري گفته‌اند پساندازشان را در بانک سپرده گذاري مي‌کنند.
بنا بر اعلام روابط عمومي مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران، ميزان افرادي که در پاسخ به اين سوال گفته‌اند پس اندازي ندارند به ترتيب بين افراد با تحصيلات کمتر از ديپلم ۵۷.۷ درصد، افراد با تحصيلات ديپلم ۳۴.۶ درصد، گروه تحصيلي کارداني و کارشناسي با ۲۵.۸ درصد و افراد با تحصيلات کارشناسي ارشد و دکتري ۲۶.۵ درصد است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar