نماد آخرین خبر

تسعیر نرخ ارز چیست؟

منبع
ايبنا
بروزرسانی
تسعیر نرخ ارز چیست؟

ايبنا/ از مسائل مهم در اقتصاد مي‌توان به نحوه محاسبه نرخ تسعير ارز اشاره کرد که اثر حاصل از تغييرات نرخ ارز در عمليات مالي به وسيله سيستم حسابداري کشف و بررسي مي‌شود. 

براي انعکاس معاملات ارزي و عمليات خارجي در صورت‌هاي مالي واحد تجاري بايد معاملات ارزي و صورت‌هاي مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري (ريال) تسعير شود. موضوعات اصلي در حسابداري معاملات ارزي و عمليات خارجي عبارت از اين است که چه نرخي براي تسعير به کار گرفته شود و آثار مالي ناشي از تغيير نرخ ارز چگونه در صورت هاي مالي شناسايي شود.
هدف اين است که تسعير معاملات ارزي و عمليات خارجي به نحوي صورت گيرد که نتايج آن عموماً با آثار تغييرات نرخ ارز بر جريان‌هاي وجوه نقد واحد تجاري و ارزش ويژه آن هماهنگي داشته باشد و اين اطمينان را ايجاد کند که صورت‌هاي مالي تصويري مطلوب از نتايج عملکرد ارائه مي‌دهد. همچنين، صورت‌هاي مالي تلفيقي، نتايج مالي و ارتباط اقلام را به گونه‌اي که در صورت‌هاي مالي ارزي قبل از تسعير نشان داده شده است، منعکس کند.

براي ثبت تسعير ارز، در تاريخي که معامله صورت گرفته، در ابتدا ثبت اوليه معامله ارزي بر اساس نرخ ارز به ريال و در ادامه در برنامه حسابداري بر مبناي نوع معامله که فروش يا خريد بوده، ثبت مي‌شود.

بنابر اين نرخ تسعير عبارت است از نرخ تبديل دو واحد پولي به يکديگر (شامل انواع نرخ‌هاي برابري رسمي، قراردادي و غيره) که در فرايند تسعير بکار گرفته مي‌شود، به نحوي که نتايج آن عموماً با آثار تغييرات نرخ ارز بر جريان‌هاي وجوه نقد واحد تجاري و ارزش ويژه آن هماهنگي داشته باشد و اين اطمينان را ايجاد کند که صورت‌هاي مالي، تصويري مطلوب از نتايج عملکرد ارائه مي‌دهد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره